Biblioteca orăşenească Ulmeni

Bibliotecar: Morar Angela,  
Localitate: Ulmeni
Strada: Florian Ulmeanu,    13
Telefon: 0262-264202
Site web:
Email: bibliotecaulmeni@yahoo.com
Conexiune internet: Da
Total colecţii: 12285

Luni, miercuri, joi: 8 - 16;
Marţi: 8 - 18;
Vineri: 8 - 14

Populaţie deservită: 7350


DESPRE BIBLIOTECĂ:

Biblioteca funcţionează în incinta Căminului Cultural. Volumele sunt aranjate conform sistemului clasificării zecimale şi depozitat în cinci încăperi,
de asemenea au fost amenajate şi 15 locuri în sala de lectură.
   La sfârşitul anului 2009, Biblioteca Ulmeni avea un efectiv de 703 utilizatori înscrişi.
   Programul cu publicul, mijloceşte accesul tuturor elevilor indiferent de intervalul în care îşi desfăşoară cursurile (dimineaţa sau după-amiaza).

   Activităţi culturale desfăşurate în parteneriat cu şcoala din localitate şi din comunele aparţinătoare:

  • "Ne facem prieteni" – propune promovarea dialogului şi a comunicării la elevii din ciclul primar – parteneriat cu şcoala Ulmeni şi şcoala Sălsig;
  • "Chimia natura şi viaţa" – are ca scop atragerea elevilor în activitatea cu caracter extracurricular şi promovarea dialogului între elevi – parteneriat cu şcoala Ulmeni şi şcoala Sălsig;
  • "Prietenii naturii" – are ca scop educarea adulţilor prin copii – parteneriat cu şcoala Ulmeni;
  • "Prietena mea cartea" – stimularea interesului pentru lectură la elevii din ciclul primar – parteneriat cu şcoala Ulmeni.

    Pe lângă cele amintite marcăm în fiecare an ziua lui Eminescu – "Luceafărul poeziei româneşti"; 8 Martie – "Un gând bun mamei"; 1 Iunie – "Ziua Internaţională a Copilului"; 1 Decembrie – Ziua Naţională a României ; precum şi alte activităţi privind viaţa şi opera unor mari scriitori şi personalităţi, constând în expuneri, expoziţii de carte, concursuri pe teme literare şi distractive.

   În ultimii ani, explozia informaţională a impus apariţia unui mijloc mai eficient de stocare şi regăsire a informaţiei – calculatorul şi implicit, serviciul de Internet disponibil şi la bibliotecă.


DESPRE LOCALITATE:

Localitatea Ulmeni este aşezată în partea de sud-vest, pe malul stâng al râului Someş, fiind primul oraş pe care îl străbate în judeţul Maramureş.
   Prima atestare documentare a localităţii Ulmeni datează de la 1405, când apare cu numele de Silimeghiu. Mai apare şi cu numele de Sulimediu în anul 1765, în Evanghelia tipărită la Blaj, nume care în traducere înseamnă solul mediu.

     Denumirea actuală datează din 1926, deşi încă mai există persoane vârstnice care folosesc numele vechi al oraşului.
   Localităţile aparţinătoare Ulmeniului reprezintă şi ele vechi aşezări umane cu atestări documentare din secolele 14-15.
   Din punct de vedere geografic, atât localitatea Ulmeni cât şi comunele aparţinătoare, se suprapun unei situaţii de contact între Depresiunea Băii Mari, Dealurile Sălajului, Masivul Dealul Mare-Ţicău şi Piemontul Iadărei (parte a piemontului Şomcutei), situaţie din care decurge un grad ridicat de favorabilitate în ceea ce priveşte umanizarea. Lor li se adaugă şi defileul Benesat-Ţicău, creat de râul Someş prin adâncirea epigenetică în cadrul rocilor metamorfice Precambrian superioare, care măreşte potenţialul  peisagistic.

    Localităţile ce aparţin oraşului Ulmeni: Someş-Uileac, Vicea, Arduzel, (cu populaţie majoritar maghiară), Ţicău, Chelinţa, Mânău, localitatea Tohat a fost asimilată oraşului Ulmeni.
    Dintre domeniile economice de activitate ale acestei localităţi, pe lângă cele specifice sectorului primar, se evidenţiază şi câteva funcţii ale sectoului secundar (confecţii, prelucrarea lemnului, morărit şi panificaţie, îndeletniciri populare şi de tradiţie). În ultimii ani, sectorul serviciilor reliefează o dinamică mai ridicată (reţea proprie CATV şi internet, modernizarea mijloacelor de transport, redimensionarea sistemului educaţional, modernizarea şi diversificarea serviciilor sanitare.


PERSONALITĂŢI LOCALE:

Prof. dr. FLORIAN ULMEANU (1903-1973)
   S-a născut la 3 noiembrie 1903, în localitatea Ulmeni, judeţul Maramureş. Putem distinge trei feţe ale personalităţii multilaterale ale profesorului Ulmeanu, medic civil, cadru didactic şi medic militar.
   A fost membru activ al "Societăţii pentru istoria Medicinei, Farmaciei şi Folclor" şi al filialei "ASTRA" din satul natal Ulmeni. A întemeiat societatea culturală "Tinerimea din Ulmeni" (1923-1939).
   Profesorul Doctor Florian Ulmeanu este fondatorul Societăţii Medicale de Educaţie Fizică.

PETRE DULFU (1856-1953)
   S-a născut la 10 martie 1856 în Tohat, judeţul Maramureş.
   Activitatea didactică desfăşurată l-a impus drept pedagog desăvârşit şi deschizător de drum prin caracterul modern şi aplicativ al ideilor didactice susţinute.
   A redactat numeroase manuale şcolare din cele mai diverse domenii: limba română, aritmetică, geografie. Cele mai cunoscute şi apreciate au fost Etica sau morala filosofică şi Noţiuni de estetică.
   Cultura sa întinsă, scrierile literare şi remarcabilele sale calităţi didactice l-au aşezat în galeria dascălilor promotori ai celor mai înalte idealuri naţionale.

EMIL GAVRIŞ (1915-1989)
   S-a născut la 28 martie 1915 în Chelinţa, judeţul Maramureş.
   A desfăşurat o bogată activitate de solist popular permanent al mai multor instituţii muzicale: Teatru muzical "Constantin Tănase" (1951-1954), Orchestra de muzică populară "Barbu Lăutaru" a Filarmonicii de Stat "George Enescu" (1954-1961 şi 1967-1970) şi Ansamblul "Rapsodia Română" (1970).


ALTE INFORMAŢII: