Biblioteca Comunală „Dumitru Pop”

Bibliotecar: Sabadîş Dinuca,  
Localitate: Baseşti
Strada: Principală,    67
Telefon: 0262-268509
Site web:
Email: sabadisdinuca[at]yahoo.com
Conexiune internet: Da
Total colecţii: 8471

Luni - Vineri: 8.00-16.00

Populaţie deservită: 1500


DESPRE BIBLIOTECĂ:
DESPRE LOCALITATE:

Localitatea Băseşti este o străveche aşezare al cărei început coboară până în epoci îndepărtate cum arată vestigiile arheologice şi datinile locale.
Băseştiul este situat în partea de sud-vest a judeţului Maramureş, la  54 km de Baia Mare şi 10 km de Cehu Silvaniei. Relieful comunei este specific zonei de deal.
Întâia atestare documentară datează de la 1391, dar vechimea lui pare să fie mult mai mare.


PERSONALITĂŢI LOCALE:

George Pop de Băseşti – preşedinte al Mari Adunări Naţionale de la Alba Iulia 1918, - şi-a închinat principala sa activitate vieţii politice şi anume ţelului suprem, de eliberare a compatrioţilor săi de sub stăpânirea Imperiului Habsburgic.


Dumitru Pop – Profesor universitar Dr. Docent, este una din marile personalităţi ale culturii române contemporane prin activitatea căruia folcloristica neamului nostru a căpătat cea mai competentă şi mai semnificativă afirmare.


I.P.S. Dr. Irineu Pop-Bistriţianul – episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului,Vadului şi Feleacului.


Decebal-Traian Remeş – economist cu înalte studii de specialitate, deputat, ministru de finanţe în perioada: 1996-2000.


Florian  Roatiş – este un strălucit intelectual , profesor universitar la Facultatea de Litere la Universitatea de Nord din Baia Mare.


ALTE INFORMAŢII:

OBIECTIVE TURISTICE:

Casa memorială Gerge Pop de Băseşti
Biserica greco-catolică din lemn
Mănăstirea greco-catolică din deal
Biserica ortodoxă
Mormântul lui George Pop de Băseşti

CĂRŢI:

Monografia comunei Băseşti:
BĂSEŞTI „MICA ROMĂ” DE SUB POALELE CODRULUI
Autor: Valentin Băinţan
Editura „CYBELA” Baia Mare 2000

BĂSEŞTIUL ŞI ILUSTRUL SĂU BĂRBAT GEORGE POP
Autor: Dr. Irineu Pop-Bistriţeanul Episcop-Vicar
Editura CARPATICA Cluj-Napoca 1995